POMORSKI SZLAK CYSTERSKI

POMORSKI SZLAK CYSTERSKI

ORA ET LABORA – ŚLADAMI SZARYCH MNICHÓW

Cystersi są obecni na Pomorzu od XII wieku. Bogatą spuściznę po szarych mnichach i mniszkach prezentują zabytki na Pomorskim Szlakiem Cysterskim.

 

Najważniejszym z nich jest dzisiejsza katedra w Oliwie, ze słynnymi wielkimi organami oliwskimi (instrument ma łącznie 7876 piszczałek!). Nic dziwnego że Oliwa gości Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, który odbywa się corocznie w lipcu i sierpniu.

 

Zamożne opactwo oliwskie ufundowało wiele innych zabytków na Pomorzu. Najbliżej Karwi znajduje się murowany zespół klasztorny opactwa cysterek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku. W Starzyńskim Dworze zakonnicy, prócz folwarku, prowadzili sanatorium dla schorowanych braci. W samym Starzynie zaś barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła z 1649 r. ufundował opat oliwski. Pocysterskie wyposażenie kościołów znajdziemy również w świątyniach w Pucku, Strzelnie oraz Swarzewie.

 

Żarnowiec przyciąga nie tylko piękną gotycką architekturą ale również Jarmarkiem Cysterskim w pierwszą niedzielę sierpnia oraz koncertami w ramach Cysterskiego lata muzycznego.

 

 

 

Zdjęcia:
Żarnowiec Kościół, fot. Marek Kwidziński