WEJHEROWO

WEJHEROWO

GRÓD NAD BIAŁĄ

Niewiele miast w Polsce zawdzięcza swój początek obietnicy jednego człowieka. A wszystko zaczęło się gdy wojewoda malborski Jakub Wejher, uczestnicząc w wyprawie wojennej przeciwko Moskwie, zostaje zasypany w podkopie w czasie oblężenia warowni Biała pod Smoleńskiem. W Bogu upatrując swojej ostatniej nadziei ślubuje, że po wydostaniu się z opresji wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka. W 1643 roku spełnia swoją obietnicę i zakłada jedyne na Pomorzu prywatne miasto: Wola Wejherowska nad strugą Biała wraz z przyrzeczonym kościołem. Wejher nie poprzestaje na tym i od 1655 roku funduje kolejne części Kalwarii Wejherowskiej: obecnie kompleksu 26 barokowych kaplic.

 

Dziś gród Wejhera przedstawia się jako „duchowa” stolica Kaszub. Stołeczny charakter miasta podkreśla nie tylko zabytkowa starówka z ratuszem, ale też takie instytucje jak Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej czy Filharmonia Kaszubska w nowoczesnym budynku Wejherowskiego Centrum Kultury.

 

W sezonie letnim w mieście są organizowane darmowe spacery z lokalnym przewodnikiem.

 

 

 

 

Zdjęcia:
1 – Pomnik Wejhera, fot. Andrzej Otrębski
2 – Kościół Św. Trójcy, fot. Dawid Galus
3 – Wejherowo, fot. Tomasz Przechlewski